Els humans tenim moltíssimes maneres de comunicar-nos i en canvi, acostumem a comunicar-nos de manera molt deficient.

Tenim la paraula, expressada oralment, de forma escrita i ara també de forma electrònica. Tenim l’expressió no verbal: els gestos, la cara, la forma de moure’ns, tot plegat comunica.

Tenim mitjans de comunicació de masses: la ràdio, la televisió, la premsa, internet.
Tenim mitjans personals de comunicació, com el telèfon, la videoconferència, el correu electrònic, ...

Continue reading ...