Faré tan sols algunes pinzellades sobre aquest sistema que ens envolta i a alguns  incomoda. El Capitalisme és el sistema econòmic i social on mana el capital, és a dir el diner, per damunt d’altres valors. La última versió del capitalisme és el neoliberalisme que pretén minimitzar la regulació estatal en els afers econòmics. Segons la ideologia neoliberal els mercats es regulen a si mateixos i no fa falta cap ens superior. Llavors no és necessari regular l’impacte que té la industria en el medi ambient, ni els drets que tenen els treballadors en el desenvolupament de les seves tasques, ni el nivell d’enriquiment dels més rics, ni els sous dels empresaris i banquers, etc... En termes absoluts el que proposa el capitalisme neoliberal és el màxim valor de la competència i el consum i per sobre d’això el sistema financer que és intocable.
De l’altre banda hi ha la socialdemocràcia que sí troba necessària una regulació, prioritza el be comú i no tant l’acumulació per part d’uns quants i té la pretensió de construir un món més just.

A mi el que em sembla més destacat del valors capitalistes és que es situen en un lloc fonamental de l’ésser humà com és el del desig, és a dir, que el que proposa és equiparar el desig amb el consum soldant ambdós termes, allò tan sabut de compra! per ser feliç!. És cert i això ho comprovem en les nostres pròpies carns que mai ens acaba de satisfer l’acte de consumir. Hi ha un fascinació pels objectes que ratlla l’absurd: cotxes de luxe, cases gegants, àpats extraordinaris, robes extravagants,... 
No és qüestió de ser paternalistes i pensar que l’Estat s’ha de preocupar absolutament dels ciutadans, però sembla que els mercats, que per cert és un concepte abstracte ben allunyat del ciutadà, manin globalment sobre tot i tothom. Es diu que plantejar algun canvi d’arrel portaria a la població al caos. Però que hagués passat si allà al 2010 no s’haguessin invertit tants milions en rescatar bancs i haguéssim considerat obsolet el sistema? Pot sonar a bogeria però també és una bogeria tenir el 50% dels joves aturats.