Programa del 27/12/2011

Potser tots els que som aquí estarem d'acord amb que existeix una cosa a dins de la persona humana 
i que,en general, ens fa anar envers l' altra o l' altre que se'n diu  desig eròtic.
I  què s' enten per desig eròtic?
Al meu entendre,desig eròtic, son les ganes de relacionar-se amb un altra persona en concret a tots els nivells de la sensibilitat humana,intel·lectual,sensual i emocional,la diferent intensitat de la relació d' aquests nivells serà variable i depenen del conjuges.
El desig sexual és inclós dins del desig eròtic.
Tant el passar a l' acte com el canalitzar-ho amb fantasies eròtiques modifica l' estat de consciència,si més no d' una manera transitòria.
 
Característiques:
En un percentatge alt de persones del nostre àmbit cultural el desig eròtic s' extralimita de la parella, la que sigui de parella:l' estable, l'esporàdica,l' heterosexual,l' homosexual,......................Qualcú d' això també en diu: tenir fantasies sexuals.
La majoria de gent,que li passa això,l' extralímitació,dins de la nostra societat  ho viu com una anomalia que cal reprimir.
 
Vet-aquí la questió:
Què en fem doncs del desig eròtic que té una tendència natural a extralimitar-se més enllà de la parella?
 
I més  questions:
Quin paper juga aquesta tendència a l' extralimitació del desig eròtic en la manca d' estabilitat de moltes parelles?
Amb el nivell de llibertats individuals,té futur l' estructura matrimonial clàssica?
Quins conceptes han de variar per tal que l' estructura matrimonial classica persisteixi en el fútur?
Com s' ha d' aconseguir això?
Caldria mes generositat amb el conjuge i menys egoïsme?
Caldria més generositat amb el conjuge que s' extralimita?
Caldria mes generositat amb el conjuge que no s' extralimita?
 
 
Miquel Maresma
metge
Diplomat en Sexologia a la Facultat de Medicina de Marsella.
Professor i coordinador del Màster de Sexologia i Salut Sexual de l' Universitat de Barcelona.