Pot ser, primer hauríem de respondre a la pregunta: Som iguals els homes i les dones?
Si ens fixem en el físic, simplement fent una ullada veiem que no, i aquí podríem reafirmar el que diuen els francesos, “ vive la diference”.
Tampoc pensem igual, i em refereixo als processos que fem a l’hora de raonar per afrontar problemes i situacions conflictives. Els homes i les dones moltes vegades davant una mateixa situació les afrontem de diferent manera i trobem solucions molt diferents arribant als extrems.
No tampoc sentim igual, les sensacions que ens generen els sentiments i les emocions les demostrem de diferent maneres i ens donen respostes diferents.
Doncs perquè demanem igualtat entre homes i dones? Perquè tenim una llei de igualtat?. Doncs perquè en els àmbits de la vida que estan molt influenciats i que deriven de unes normes socials i d’una educació, en els homes i a les dones no se’ns ha tractat com a iguals de manera que la dona se’n ha endut la pitjor part, la qual cosa no vull dir que la influencia d’aquestes normes socials també han afectat de alguna manera.
Així tenim “se iguals davant la llei”, una discriminació clara en aquest sentit en la norma de l’herència de la corona reial, es pel primogènit home, quan el correcte seria pel primogènit sigui home o dona.
Es parla també de “igualtat d’oportunitats” y de “Igualtat socials”, de que els homes i les dones tinguin les mateixes possibilitats d’accedir al benestar social y tinguin els mateixos drets civils i polítics. Aquí també s’hi inclou la igualtat econòmica. Així tenim la reivindicació de la igualtat de sous per realitzar  les mateixes tasques en el mon laboral, la igualtat d’oportunitats per accedir a càrrecs directius a les empreses o a càrrecs polítics, a la igualtat de la distribució de tasques en la llar.
Es poden aquí afegir molts conceptes, però crec aquí aquest es un bon punt de partida i de discussió per entrar en el debat: En que consisteix realment la igualtat entre homes i dones?....