Sabem que la Música ens apropa a la manera d'entendre el món i ens permet ampliar els nostres referents adoptant actituds flexibles, amb la comparació, el debat i la reflexió crítica. La repercussió que diferents fragments o composicions musicals poden tenir en les persones és demostrada a nivell psicològic així com a nivell d'algunes funcions físiques. En la música. com en qualsevol organisme vivent, i ha una activitat i un descans (so/silenci) encara que sigui la vibració d'un so simplement. Els esquemes rítmics i les línies melòdiques de la música es corresponen amb característiques similars de l'organisme humà. Està comprovat que hi ha una resposta vegetativa, fisiològica i involuntària en la nostra respiració i que la freqüència cardíaca o pols sanguini davant l'audició de diferents composicions musicals, hi té una incidència, les quals segueixen el ritme de la música, funcions que en estat de relaxació o quan dormim, disminueixen la seva activitat. També s'ha comprovat que la música pot influir en la conductivitat elèctrica del cos humà. Investigacions neuropsicològiques esmenten la seva relació amb els processos cognitius i emotius.

- QUINES SÓN LES MÚSIQUES EN L'AUDICIÓ DE LES QUALS, ENS CONNECTEN MÉS ? amb els  nostres somnis, els nostres records, ...?
- TENIMS DIFERENTS TIPUS DE MÚSICA DEPENENT DE LA FUNCIÓ QUE LI VOLGUEM DONAR?
- ALGUNES D'AQUESTES ENS SERVEIXEN PER TAPAR COSES?


Durant la segona part de la Trobada/Sessió d'avui, experimentarem amb l'audició del Bols Tibetans. Per el gran públic la pràctica amb Bols Tibetans acostuma a estar lligada a les pràctiques espirituals orientals, a voltes mal dites esotèriques, la qual cosa no seria gens compatible amb la sessió d'avui. El so dels Bols Tibetans genera tranquilita i ajuda a retornar la confiança en un mateix facilitant el posterior silenci per portar-nos a escoltar el nostre interior, a gust amb nosaltres mateixos i alliberat de les exigències externes que creiem que no podem assumir. Aquest sentiment d'alliberament genera un desbloqueig psicològic i un millor funcionament cerebral.

Rosa Puertas Blanch

PER SABER-NE MÉS : 
CÓMO ESCUCHAR LA MÚSICA per Aaron Copland 
                                                                              
EL DESPERTAR DEL SER HARMÒNIC
Musicoteràpia Autorealitzadora de Conxa Trallero Flix
SONIDOS QUE CURAN de Dr. Mitchell L.Gaynor