Bona Tarda a tothom.
Sota el títol del programa d'avui..."estem saturats, i en veiem la situació diferent"...començarem el programa d'avui.
Així, de bones a primeres, el títol no sembla que ens pugui dir res d'interessant, però si el analitzem amb profunditat, si que descobrirem que es molt i molt profund, ja que ens parla de dues coses o més, molt diferents, però al mateix temps molt íntimament lligades l'una amb l'altre.
El primer terme que ens podríem plantejar es el de la "saturació".
Que entenem nosaltres per "saturació?, que es allò que a un el pot saturar?.
Al principi, abans de preparar aquesta presentació, en Francesc em recordava que em tocava preparar el programa sota el títol..."la saturació d’estocs..." i jo pensava....de quins "estocs" em parla???. Desprès tot i meditant per preparar la introducció em vaig a donar de quins eren o es suposava que eren els "estocs" dels quals em parlava. I aquests estocs, de fet son tots aquells que a hom el fan sentir saturat, aquells estocs o plantejaments  que la vida mateixa ens porta al davant amb el problemes quotidians, els quals  de vegades fan que ens sentim saturats i en veiem de vegades les situacions diferents.
 D'altre banda, també es ben cert que la societat actual, basada en el consumisme desmesurat, en un intent de assolir un "estat del benestar" basat, tal i com deia abans, en un consumisme desproporcionat i una producció de bens materials sense fre, ha creat un estat de saturació de productes i bens que estan aturats en els mercats i les industries nacionals; tot això provoca que de vegades veiem la situació social diferent de com era abans, fa temps.
Avui en dia, a arribat a tal punt la fabricació de bens materials que se’ns bombardeja des de tots els mitjans de comunicació per tal de consumir fins i tot sense mesura ni lògica.
 I apart d'això, moltes coses que avui dia es fabriquen, no estan fetes ni pensades per tenir una duració i unes qualitats optimes per a seu ús quotidià, trobant molt sovint que no "mereix la pena d'arreglar res" i que surt més barat comprar-ne un altre nou. Això mateix es , penso jo mateix, saturació en majúscules, estem saturats.

Crec que aquests dos aspectes de la "saturació", L'aspecte de saturació personal, social, psicològic, ambiental, familiar, el viure sota la pressió d'un futur immediat incert causat per l'atur i altres factors personals;i la saturació imposada pels mitjans d'Informació basats en una societat consumista, es ben cert que segur que ens fan veure totes les situacions de la vida quotidiana ben i ben diferents.

Estem arribant a una situació on les persones busquen desesperadament una sortida a aquesta saturació de moltes i diverses formes, amb l’esport, amb el lleure, amb els espectacles, amb recerca espiritual, amb les religions…perquè no? O amb tot allò que ens faci sentir una mica lliures, encara que això sigui mentida.

 El punt de l’interrogant està servit, gracies.