Una definició bàsica de societat es: La societat és el conjunt d'individus que comparteixen: fins, conductes i cultura, i que es relacionen interactuant entre si, cooperativament, per a constituir un grup o una comunitat.
   
    Al llarg de la historia la societat segons el què feia i com era en definim èpoques: la medieval, la prehistòria, la revolució industrial... ja no sols per la seva manera de viure sinó amb la manera de pensar, com pot ser la ideologia política: la revolució industrial, la república, la monarquia,..... i perquè no la nova comunitat sorgida de la tecnologia com la societat virtual.
    Fins hi tot dins d’una mateixa època podem discernir entre diferents grups social, els quals estan definits com a classes socials: la classe social alta que la seva característica es estar constituïda per individus d’alt poder econòmic o poder polític o governamental... o la classe mitja, aquesta que avui en dia s’ha posat en perill i que quasi ha desaparegut...  o la classe social baixa, que es caracteritza per estar  a disposició de la classe social alta en les decisions dels dirigents, del país o comunitat i te baixos ingressos econòmics.
    L’home, com a esser viu, es un ser social, i s’agrupa per afinitats, per compartir les mateixes coses, o per defensar el mateixos problemes o interessos... però sempre sigui un grup social com pot ser d’esports, polític, econòmic, de poder, de treballadors i treballadores, en tots, els individus que els constitueixen comparteixen alguna cosa en comú.
    Així doncs la societat construïda per individus que comparteixen alguna cosa en comú, evoluciona al llarg del temps, s’estableixen modes i models, que generen moviments socials,.... i aquests moviments si agraden afecten cada vegada a mes persones, s’estenen i s’expandeixen.... per tant l’individu crea a la societat però aquesta societat creix i es desenvolupa perquè hi ha individus que la segueixen:  una moda, una religió, un fet polític, una ideologia .....
    I aquí es on surt la pregunta, l’individu fa la societat o la societat fa l’individu?, i en tot cas quina es la xispa que genera aquest moviment social?