Les mans i el seu poder  ha estat i és un tema apassionant alhora que ple de misteri des de temps ancestrals. 
Les mans, definides com la part terminal dels braços, estan íntimament relacionades amb l’expressió, el benestar i la sanació. 
Abans de l’aparició dels primers textos escrits, l’home les usava per expressar-se. Una bona mostra és la “cova de les mans”  a la Patagònia argentina. Tanmateix,en fem ús en la comunicació no verbal com a eina per a intercanviar informació o en el llenguatge dels signes. També, ajuntem les mans col•lectivament per crear una força comuna, per a dir que ja n’hi ha prou o com a senyal de respecte; les alcem  per rebel•lar-nos contra la violència i els abusos, o les unim per a un món millor.
Els braços i les mans són per antonomàsia l’extensió del nostre cor per abraçar, acaronar, presentar-nos, imposar energia, fer massatges, manualitats, treballs artesanals i infinitat de coses més que, de manera intrínseca, porten impresa la impronta personal de qui les utilitza.

Hi ha moltes tècniques que parteixen de les mans com a principal eina de treball. En el camp del benestar trobem el shiatsu, la reflexologia o el massatge, i en el de la sanació, el Reiki, el Yuki o la sanergia.
L’ús de les mans pot ser cap als altres o cap a nosaltres mateixos. Quan ens fem o algú es fa mal automàticament fem ús de la mà per tal de minimitzar el dolor i calmar. Fent ús dels mudres que, no són més que gestos o posicions de les mans que belluguen l’energia, podem aportar  beneficis a la nostra salut si els practiquem de manera regular.
 
La imatge de les mans és ambivalent i paradoxal, doncs creen i destrueixen, salven i maten, donen i accepten, estimen i agraeixen.
Per a mi, el poder curatiu de les mans és innegable i aliè totalment a la nostra voluntat. Les mans són eines per arribar als altres que, més enllà de si estan netes o brutes, si són llises o tenen nafres, si són grosses o petites, si són dolces o bastes, contenen una força i un poder que s’escapa de la nostra ment.

Montse Macanàs
Llibre recomanat “Manos que curan” de Barbara Ann Brennan