1    Al principi existia la PARAULA
      La Paraula estava amb Déu
      I la Paraula era Déu.
2    Ella estava amb Déu al principi.
3    Per ella tot ha vingut a l’existència,
      I res del que existeix no hi ha vingut sense ella.
4    En ella hi havia la vida,
      I la vida era la llum dels homes
5    La llum resplendeix en la foscor,
      I la foscor no ha pogut ofegar-la
                                  Evangeli de Joan, Pròleg 1, 1-18

Sabem que el procés evolutiu des de l’inici del PENSAMENT a l’expressió a
PARAULA no ha estat ni curt ni fàcil.
A vegades hem experimentat una vivència, a la qual hem trigat un temps a poder posar-ho en pensament i articular les paraules… ja que les coses que fan massa mal al cor, no es poden articular amb paraules.
També sabem que en el procés humà, la formació de la laringe i les cordes vocals, ha passat dels sons guturals emesos a la nit dels temps, a les nostres veus que poden, des del pensament, a articular unes paraules, cançons… ha estat un laboriós procés per arribar a l’expressió oral, creació dels diferents llenguatges (primer oral, gestual, …) durant la PRE-Història.
S’arriba a l’HISTÒRIA quan hi ha la necessitat d’enterrar els morts i de posar-hi inscripcions, amb PARAULES que arribin a la posteritat… i també ha deixar constància de transaccions comercials, hereditàries, etc.
A partir de narracions orals, s’han transmès la majoria de contes fins arribar a llibre escrits (Literatura, Història, …)
Que els diferents llenguatges emprats, han esdevingut LLENGUA oral i escrita, donant lloc a la Gramàtica, per articular accions i frases correctament escrites…
A través del Refranyer, en tenim algunes, referent a la PARAULA, que ha perdurat fins avui dia:
-    És arma que fa més mal la paraula que el punyal
-    A Alforja van matar un bou a paraulades
-    A mig de taula, poca paraula
I així, fins arribar a PARAULES amb contingut, religiós, espiritual, etc., com ara Pregaries, Mantres, Afirmacions, o paraules-força com “Ábrete Sésamo” o Abracadabra…
Això, tan sols és un possible “tastet” per encetar el col•loqui: LES PARAULES TENEN PODER? (o se les emporta el vent…)   

Rosa Puertas