Guió Programa “El punt de l Interrogant” Dimarts 15 d’Octubre del 2013
Vivim en un món  on  l’intercanvi d’informació és continu. Les nostres dades personals circulen per les xarxes sense control i els últims esdeveniments com el cas d’espionatge massiu dels Estats Units fan que dubtem de qui vetlla veritablement  per la nostra intimitat… qui hauria de tenir  cura de la nostra informació  privada? 

Alguns organismes o empreses ens obliguen a donar detalls de la nostra vida privada i tot sovint compartim públicament aspectes molt  personals a llocs com Facebook, Twitter, linkedin, entre d’altres,  sense ser conseqüents d’on arribarà finalment allò que publiquem.. Podem establir nosaltres certs límits o qui ens els marca?

La intimitat i privacitat la redefinim en funció dels subjectes amb qui ens relacionem.. la nostra parella, el nostre banc, els professionals sanitaris que ens atenen… Però la societat moderna fa que cada vegada hi hagin més dificultats per a establir uns certs límits raonables divagant  entre la protecció de les dades i el garantir la seguretat dels ciutadans... On són, doncs, els límits de la nostra intimitat?