El dret a la  igualtat, en la nostra Constitució es defineix com: a que els espanyols som iguals davant la llei, sense que hi pugui haver cap discriminació per raó de naixement, raça, religió, opinió, o qualsevol altre condició o circumstancia personal o social.

Quan explico la igualtat, la igualtat d’oportunitats, faig referència als nombres ex. El 3 i el 3. Són diferents però en canvi son nombres enters que tenen les mateixes oportunitats de participar en les operacions matemàtiques de sumar, restar, dividir, fer arrels quadrades, equacions etc....

De igual manera s’hauria d’aplicar la igualtat a les persones, de diferents sexes, o diferent gènere, o diferent religió.

Des de la definició del principi fonamental d’igualtat a la nostre constitució a altres lleis que han sorgit com la llei d’igualtat entre homes i dones, tenen la funció del respecte a aquest principi per part de totes les persones que vivim en aquest país. També tenen la funció de posar mecanismes per eradicar qualsevol tipus de discriminació directe o indirecte proposant i obligant accions positives per equilibrar desigualtats.

Jo hem pregunto, creus que la igualtat d’oportunitats existeix entre els essers humans?, i entre els homes i les dones?, i anant més lluny, què hauríem de canviar perquè fos possible?.

Si parlem d’igualtat judicial ens topem amb una realitat de què si tens diners tens una millor defensa al pagar millors advocats. Podem parlar també la la bretxa salarial de les dones en el món laboral.

En fí aquí us deixo la meva reflexió, amb els meus dubtes de l’efectivitat de les lleis al posar-hi remei. Com ho veus tu? De quina igualtat hauríem de parlar?


Montserrat Masvidal
Graduada en Relacions Laborals
Assessora en Igualtat