Generalment s´entén la malaltia  com una entitat oposada a la salut.
Un malalt es un ésser humà que pateix una malaltia, sigui conscient o no del seu estat.
l´efecte negatiu de la malaltia és conseqüència d´una alteració o pèrdua de l´harmonia d´un sistema a qualsevol nivell.
Segons l´ OMS (Organització mundial de la salut) la malaltia es l´alteració o desviació de l´estat fisiològic en una o vàries parts del cos, per causes  internes/externes en general conegudes; manifestades per uns signes i símptomes característics on la seva evolució es més o menys previsible.
Joan Riehl-Sisca (teòrica d’infermeria fundadora de l’interaccionisme simbòlic) en el Conceptual Models for Nursing 1980 defineix el Rol del malalt com la posició que assumeix una persona quan es sent malalta.  Afirma que la forma en que una persona percebeix la salut i la malaltia es un fenomen particular  i molt complex. L´individu reacciona en conjunt i s´afronta a la situació en les diferents dimensions de la seva  personalitat (emocional, racional, físic i espiritual). Cada persona viurà l´experiència de manera diferent i això condicionarà el significat que li donarà  aquesta experiència.
Quin significat se li pot donar al fet d’emmalaltir?
Què condicionarà a viure l´experiència d’emmalaltir  d´una manera o d´una altre?
Podem veure la malaltia com  un fracàs o es pot arribar a veure com una oportunitat?
Quan es diagnostica una malaltia greu, la persona afectada i el seu entorn es comença a plantejar una sèrie de preguntes: Per què a mi?  Per què m´ha passat això? A què em porta tot això que estic vivint? Com puc sortir d´aquest procés de malaltia? de vegades s´inicia un camí de descoberta d´un mateix amb la finalitat d´entendre el significat de la malaltia i de tot allò que esdevé.
Podem treure alguna cosa positiva del fet d’emmalaltir?
Es pot arribar a aprendre  a través de la malaltia?
Quines coses es poden aprendre?
Podem ser capaços de trobar allò positiu en  totes les experiències de vida, i emmalaltir no ha de ser cap excepció.
El fet d´emmalaltir es inevitable, però la forma que acceptes, assumeixes i vius la malaltia, depèn d´un mateix. Prendre consciència d´això et porta a responsabilitzar-te en tot moment de la teva vida. Estem preparats?  

•    “ El Sofriment un nou tabú” Francesc Torralba 
•     www.youtube.es     Sergio Torres  La enfermedad: de enemiga a maestra.