Això es un dilema, el perquè? crec que senzillament, el fet de veure el que tot plegat està passant costa d'assimilar, tots els càrrecs que han tingut poder, que han manat, tots han malbaratat el diner public, amb la creença de que tant se val com es gasti dons es diner public. Si tothom que tingues que gastar diner ho fes com si fos seu, les coses estic segura serien diferents. les despeses serien molt justificades, serien fetes amb seny.

Els indignats es el poble que vol que hi hagi transparència a totes les entitats tan bancaries com a tots els nivells. Que la riquesa de la ciutadania sigui controlada i que es vigili com es fan les coses i perquè. Cosa que crec volem tots.

Ara el mal ja està fet, crec que es necessari fer lleis perquè això no pugui tornar a passar,
son opinions que he anat sentin per arreu, i el que voldríem la ciutadania es una mica de sinceritat, humilitat, el reconèixer que no ho han fet bé. També seria important per la gent de peu sol-lucions de debò, no veure com els uns culpen als altres.


Be el tema està servit , que hem de fer?