És una vella pregunta, elemental, directa. El concepte és extraordinàriament ampli; Abasta tot tipus d’activitat: es parla de la política dels bancs, de la política d’un sindicat en una vaga, de la política del president d’una junta directiva, de la política de serveis municipals, etc, etc...
Aquesta tarda-nit només ens volem referir a la direcció d’una associació política.
Una definició podria ser: un espai de relació i d’una activitat orientada d’una forma ideològica d’aquells que procuren obtenir el poder i exercir-lo  amb el fi d’obtenir certs objectius per el bé d’una comunitat, que té problemes de convivència i contradiccions; per tant, seria la gestió eficaç de la societat.
Les persones que tenen o aspiren a ocupar càrrecs provisionals es defineixen com polítics. M’entres que els professionals que estudien les activitats de la ciència política (estudien el poder)  tenen el títol de politòlegs.
No crec oportú fer un relat històric de la política d’una forma esquemàtica, però si remarcar, la importància de la Revolució Francesa i la Constitució dels Estats Units d’Amèrica, perquè és la referència de la instauració de sistemes polítics o règims amb característiques democràtiques donat que la pressa de decisions respon a la voluntat general.
L’esfera pública, indeslligable del concepte de llibertat, es caracteritza per la igualtat.
La política és una tasca essencial i ningú pot renunciar a ella; la no participació és una renuncia  al nostre poder, és renunciar a la responsabilitat, el ser apolític és un error.
La moral no és suficient per regir el destí dels homes, necessitem la política per defensar la llibertat, la prosperitat, la justícia i la pau. Cal rehabilitar-la perquè ens afecta a tots.
Tenim que actuar, evolucionar, resistir, lluitar, perquè únicament els estúpids esperen que las coses canvien sense fer res.
Cal tenir confiança en la política perquè és l’únic instrument que té la gent senzilla per canviar les coses i fiscalitzar el poder.
Per finalitzar, fer honor al programa ens plantegem diferents interrogants:
¿Què entenem per gestió eficaç?, per poder?, per informació?, per ideologies polítiques?, per sistema polític?, per partits polítics?, per moviments?, per estat?, per democràcia?, per decisions condicionades políticament?, per política professional?, per relaciones dels ciutadans amb les institucions?, per desafecció?, per la credibilitat dels polítics?, què és un ciutadà?     Etc...etc...etc
Crec que amb aquest petit preàmbul es pot iniciar el programa d’aquesta tarda-nit.