La sexualitat és la qüestió  mes important en qualsevol ésser viu del planeta, sense ella no existiríem.

Sovint no som conscients de la quantitat de processos biològics dels nostres cossos que estan relacionats amb la sexualitat, com la producció d’hormones , que a banda de la seva funció sexual, son fonamentals pel bon funcionament d’altres òrgans.
Disfuncions en aquestes hormones, sigui per causes sexuals o d’altres, tenen conseqüències en la nostre salut. De la mateixa manera que els problemes de salut repercuteixen en la sexualitat humana i aquesta en la salut emocional, per exemple.

El cos humà és un ecosistema biològic en si mateix i la salut en depèn de l’equilibri dels seus subsistemes, si el cos humà fos un conjunt planetari, la sexualitat seria el Sol, el centre, l’origen de tot.

L’absència de vida sexual provoca canvis en la persona, l’excés d’activitat sexual també i és que en els humans la dimensió psicològica, emocional i fins i tot espiritual es tan important com la dimensió biològica, a la que ens hem referit.

Les cultures orientals saben  des de fa mil•lennis que la sexualitat te molt a veure amb l’energia vital i aquesta amb la salut, la longevitat i la espiritualitat dels humans. El Tao xinés explica un conjunt de tècniques sexuals que ajuden a gestionar adequadament aquesta energia i millorar l’equilibri interior de la persona, arribant a detalls tant concrets com recomanar als homes no ejacular en totes les copulacions perquè suposa una pèrdua d’energia (Chi), segons expliquen, és possible arribar a l’orgasme sense ejacular.
Aquestes tècniques comporten alhora un control eficaç de la respiració profunda, tot plegat te un efecte important sobre els processos metabòlics de l’organisme.

El Tantra és una ciència que te  4.000 anys d’existència i originària de la India, té per objectiu assolir el creixement espiritual de les persones, s'ajusta a la naturalesa humana i d'allò que fa caure l'home, Tantra l'utilitza per elevar-lo, especialment l’energia sexual.

Tantra no busca l'enfrontament i la repressió amb les íntimes tendències naturals, sinó que tendeix a expandir-les, ajudar a que la ment  s’expressi en tota la seva naturalesa.  Tantra significa "expansió" (TAN) i "energia" (TRA).

Tantra diu "Viu la vida", i..  Què és la vida?-La vida és la teva existència en interacció amb les altres persones, la relació amb els teus pensaments, la teva reacció cap a les persones i tu mateix, la teva consciència del que t'envolta i del que esperes de tu mateix,  el que creus de tu.  Tot això defineix la teva qualitat de vida.

Tenim la nostra ment reprimida i limitada pels hàbits, l'educació, la societat i els nostres pròpies pors i fantasmes, no deixem que la ment s'expressi i actuï segons les seves naturals tendències, excepte escasses ocasions.  Això la empobreix i l'impedeix arribar a la vida superior, o si més no, un desenvolupament aproximat cap a aquesta.

De tots és conegut que, quan la ment té ocasió d'expressar i realitzar les seves naturals tendències, ens veiem embriagats d'energia i força, emprenem les tasques més dures i enormes gairebé amb una cega decisió i força.  El poder de la ment és en realitat gran, quan ho deixem actuar.

Tradicionalment, la cultura occidental ha estat partidària de reprimir la dimensió sexual de les persones, reduint-la  a l’àmbit reproductor o en l’altre extrem, a la decadència espiritual de les persones.

Per a les cultures mil•lenàries d'Orient, sexe i salut estan íntimament lligats, però no només la salut física, sinó la mental, emocional i espiritual també.