Menjar per menjar, treballar per treballar ....sovint aquesta expressió s’utilitza per referir-se a fer una activitat per inèrcia, mecànicament, mancada de sentiment.
Sembla que vol donar a entendre que el sexe per si sol és una cosa mecànica, sense ànima, que el sexe sense l’embolcall de l’amor conjugal té poc valor.

Considero que aquesta és una expressió despectiva que pretén amagar la realitat, que la sexualitat humana no necessita ni està supeditada a cap embolcall, que és poderosa i fins i tot, revolucionaria.

La sexualitat humana és la base de la vida i és ella qui mobilitza les emocions i no a l’inrevés. Al poder econòmic l’interessa tenir-la sotmesa i controlada. La societat capitalista es basa en la transmissió del patrimoni i l’acumulació i per això cal tenir molt controlat qui és fill de qui. Existien temps enrere comunitats amb altres models familiars, en les que els fills i filles ho son de la Comunitat i on les relacions sexuals no son tancades a una parella exclusiva i no per això era problemàtic, no per això eren menys felices. Òbviament una societat així no pot “prosperar” i dimensionar-se com les societats capitalistes.
És un exemple de com la variable econòmica i social determina en gran manera els patrons de la conducta sexual i els redueixen a una mínima expressió del potencial que té.

La homosexualitat històricament ha estat perseguida i castigada per motius del poder, no pas per altres, doncs qüestiona el poder patriarcal dominant. Tot allò que no sigui el patró de conducta acceptat pel poder, és desviació, és considerat malaltís, pecat o un delicte.

Tant d’esforç en reprimir la diversitat i riquesa de la sexualitat humana només manifesta el temor a la seva potencia transformadora.

La sexualitat crea vincles emocionals, el sexe és sobre tot, comunicació, és un diàleg mut, però profund, intens, alliberador d’energies, euforitzant, relaxant... transformador.

La sexualitat humana és infinitament més que còpula procreatoria o una mercaderia de la societat de consum.Llibre recomanat: Tantra para Devis.