El principi bàsic que regeix la política i la gestió de l’aigua és el de la sostenibilitat en els seus quatre aspectes: l’ambiental, el de garantia, l’econòmic i el social.

La gestió de l’aigua dels  diferents governs de cada país, té com a objectiu principal incorporar de manera plena els criteris que animen la Directiva marc de l’aigua aplicats a les circumstàncies específiques de cada zona, entre els quals destaca la prevenció del deteriorament dels ecosistemes, l’ass...

Continue reading ...