La resposta és SI i NO; és afirmativa qua...


Continue reading ...