Si vols escoltar els programes enregistrats, clica a......

Showing Tag: "espiritualitat" (Show all posts)

L'espiritualitat en el segle XXI, en què creiem?

Posted by Montserrat Masvidal on Sunday, June 12, 2016, In : Religió 

Creure en el  més enllà, creure en que som quelcom més que matèria. Els humans des de l’historia que creu en quelcom més, d’aquí els rituals d’enterraments. Tenim coneixement d‘aquests rituals en diferents cultures antigues des de els homínids, passant per els egipcis o els ibers o celtes. Arreu del escrits antics trobem paraules com el Limbo, el Purgatori, del cristianisme, o el Valhalla dels Víkings o el inframón en la mitologia Grega llocs on van a parar les ànimes despr�...

Continue reading ...
 

És la espiritualitat la nova religió del s.XXI ?

Posted by Mercè Puig on Friday, May 1, 2015, In : filosofia 

Cada dia més ens envolten i persegueixen paraules i conceptes com espiritualitat, creixement emocional, consciència, pau interior...

Sembla que haguem passat dels eslògans que venien el culte al cos a aquells que ens ofereixen la pau d'esperit..

Què ho fa, que just quan semblava que més vil es torna l'home,guerra, contaminació,malversació, que més reneguem de la Religió tot i que potser només,de la seva història, dels seus mètodes demagogs, obsolets i castradors. Ara, més que mai, ...

Continue reading ...
 

Hi ha vida abans de la mort?

Posted by Gemma Puig on Thursday, February 19, 2015, In : filosofia 

Moltes vegades ens preguntem què hi ha després de la mort, costa pensar i concebre que la darrera vegada que exhalem, no hi ha res més. Si pensem la vida com un cicle, amb un inici i un final, és el naixement l’inici d’aquest? Venim del no-res? Existíem abans de néixer? És la mort la “no existència absoluta” o és una altre fase d’un cicle infinit?

Més ens endinsem en el tema més interrogants sorgeixen. Intento buscar aquella que em doni  tranquil•litat i la esperança. ...

Continue reading ...
 

Canvi profund o muda de pell?

Posted by Maria Monini, psicòloga i psicoterapeuta on Wednesday, November 5, 2014, In : Psicologia 

El canvi el conceptualitzo com a una presa de consciència, maximització i posta en marxa dels recursos interiors de la persona. Podem iniciar el canvi des de molts punts de partida diferents: la manera de pensar, la manera com sentim, la manera en què actuem, com ens relacionem, la definició que donem de nosaltres mateixos –com pensem i sentim al voltant de nosaltres mateixos- en el fons, tot està lligat, és la manifestació d’unes estructures tàcites, profundes i nuclears que són...

Continue reading ...
 

Espiritualitat, religió i transcendència: quina cabuda tenen en el nostre dia a dia?

Posted by Jordi Royo on Sunday, January 19, 2014, In : filosofia 

Les necessitats espirituals i la relació de la persona amb una dimensió transcendent han estat presents a la història de la humanitat. Alguns consideren l’espiritualitat com la dimensió més profunda i valuosa de l’ésser humà, però molts encara la redueixen i confonen  amb la fe o les creences religioses. Què entenem, doncs,  per espiritualitat?
L’Organització Mundial de la Salut la defineix com “aquells aspectes de la vida humana que tenen a veure amb experiències que trans...

Continue reading ...
 

Què vol dir transcendir?

Posted by Jordi on Thursday, March 28, 2013, In : filosofia 

Sempre que haig de pensar en un concepte abstracte com el que avui ens ocupa m’agrada buscar als diccionaris a veure que en diu. Transcendir és una paraula d’origen llatí  formada per un prefix trans que vol dir més enllà i l’arrel scandere que vol dir ascendir. Es pot significar doncs com un pujar més enllà o anar més enllà ascendint. Ja, directament, la paraula ens evoca a pensar en la possibilitat de canvi amb aquesta idea d’ascendir, que no és un canvi qualsevol sinó un ...

Continue reading ...
 

Salut i sexe?

Posted by Alex Acero.- on Sunday, February 27, 2011, In : Salut 

La sexualitat és la qüestió  mes important en qualsevol ésser viu del planeta, sense ella no existiríem.

Sovint no som conscients de la quantitat de processos biològics dels nostres cossos que estan relacionats amb la sexualitat, com la producció d’hormones , que a banda de la seva funció sexual, son fonamentals pel bon funcionament d’altres òrgans.
Disfuncions en aquestes hormones, sigui per causes sexuals o d’altres, tenen conseqüències en la nostre salut. De la mateixa maner...

Continue reading ...
 

Estem evolucionats?

Posted by Cristina Codina on Tuesday, March 9, 2010, In : filosofia 

Aquesta tarda ens reunim com cada dimarts, per tractar un nou interrogant; “Estem evolucionats?”

Matisaré una mica més ja que el tema és molt ampli i disposem de poc temps. He buscat per internet informació ( anys enrere ho hagués fet per l’enciclopèdia ) . He escollit parlar de dos tipus d’evolució diferents en un principi; l’Evolució Biològica i l’Evolució Espiritual . La primera es defineix com un conjunt de transformacions o canvis a través del temps ,que ha originat...

Continue reading ...
 
 
 
Make a Free Website with Yola.