És innegable que el futbol des de fa molts anys està instal•lat a la vida de la majoria de tots nosaltres. Directament o indirecta, vulguem o no vulguem, està omnipresent i de forma quotidiana. És un fenomen cada cop més universal i no només en l’àmbit esportiu. Així, més enllà de les lligues o campionats, hi ha un gran, diria que un immens, món que l’envolta, ple d’interessos amb negocis, fitxatges, diaris i publicacions, publicitats,....Unes poques dades: per exemple l’...

Continue reading ...