Durant diverses setmanes s’ha tractat aquest tema amb diferents persones, diferents contribucions, idees i propostes. Avui que a mi em toca repetir, crec que els meus postulats segueixen sent els mateixos que ja vaig fer fa uns dies, però ja que avui em toca centrar el tema, aquí enceto el que m’gradaria que conversessim aquesta nit.
D’entrada diré que la situació per la que estem atrvessant es molt dificil, peró que aquest fet no es nou, de manera ciclíca els homes, vaja les perso...

Continue reading ...