Vivim en una societat que busca sempre la novetat; que valora les coses per la seva funcionalitat i que quan envelleixen, s’han de substituir o bé reciclar. 
D’una altra banda, el preu que paguem a la vida pel fet de complir anys és el progressiu deteriorament del nostre cos físic. Moltes persones tenen por a fer-se grans per la decadència del cos en un procés en el que anem perdent forces, capacitats, facultats i on les limitacions cada cop es fan més paleses. Però, hi ha quelcom ...

Continue reading ...