Si vols escoltar els programes enregistrats, clica a......

Showing Tag: "igualtat" (Show all posts)

Parlem d’Igualtat. De quina Igualtat hem de parlar?

Posted by Montse Masvidal on Saturday, June 6, 2015, In : Societat 

El dret a la  igualtat, en la nostra Constitució es defineix com: a que els espanyols som iguals davant la llei, sense que hi pugui haver cap discriminació per raó de naixement, raça, religió, opinió, o qualsevol altre condició o circumstancia personal o social.

Quan explico la igualtat, la igualtat d’oportunitats, faig referència als nombres ex. El 3 i el 3. Són diferents però en canvi son nombres enters que tenen les mateixes oportunitats de participar en les operacions matemàti...

Continue reading ...
 

en que consisteix realment la igualtat entre homes i dones?

Posted by Montse Masvidal on Monday, October 18, 2010, In : Psicologia 

Pot ser, primer hauríem de respondre a la pregunta: Som iguals els homes i les dones?
Si ens fixem en el físic, simplement fent una ullada veiem que no, i aquí podríem reafirmar el que diuen els francesos, “ vive la diference”.
Tampoc pensem igual, i em refereixo als processos que fem a l’hora de raonar per afrontar problemes i situacions conflictives. Els homes i les dones moltes vegades davant una mateixa situació les afrontem de diferent manera i trobem solucions molt diferents a...

Continue reading ...
 
 
 
Make a Free Website with Yola.