L’interrogant que avui volem debatre no és pas quelcom senzill. De fet, les lectures possibles són moltes i molt diverses. ‘Com hauria de ser el periodisme’, ens preguntem.

L’Enciclopèdia Catalana entén l’exercici del periodisme com a “ciència i pràctica de la informació, consistent en la utilització de mitjans i tècniques de comunicació amb la finalitat de difondre esdeveniments d’actualitat i, sovint, llur interpretació”

En un mateix sentit, la Real Academia Españo...

Continue reading ...