Els equips de professionals que atenen les persones amb malalties avançades incorporen cada cop més la figura del voluntari dins els seus equips. Un principi bàsic del model d’atenció en cures pal·liatives per donar respostes a necessitats personals i socials del malalt i de la seva família és afavorir el vincle amb la societat. És conegut que la relació i el recolzament per part d’altres persones incrementa el benestar.
La relació d’ajut que pot oferir la persona voluntària �...

Continue reading ...