La tecnologia ha revolucionat la societat, les nostres vides i les nostres expectatives. La medicina és un dels àmbits que millor ha aprofitat els avenços, millorant la nostra salut i allargant l’esperança de vida a edats inimaginables fa 100 anys. Però, cap a on va la medicina en aquests moments?
S’han qüestionat metodologies de recerca i l’experimentació en éssers vius té opinions contraposades, valorant quins són els límits que haurien de marcar els avenços i intentant trobar l’equilibri entre el progrés i l’ètica.. Es qüestionen també la salut com a negoci i el desigual repartiment de l’accés als recursos sanitaris entre els països del nord i del sud. La necessitat d’accés a medicaments bàsics per uns, i la preocupació per l’estètica on allò ja està cobert obren un ventall molt ampli en la medicina.. Quins camins li manca encara per recórrer a la medicina actual?
Diuen que farmacèutiques i petroleres dominen el món en funció dels seus interessos i la dependència associada a certs fàrmacs fan que, de vegades, ens preguntem si realment estem malalts o ens ho fan sentir… Hi ha qui parla d’estar pre-malalt, defensant la prevenció de les malalties com una manera de fer salut, amb la despesa econòmica per uns i els beneficis que implica per uns altre. Ètica, estètica, salut, benestar.. tot s’hi val a la medicina del segle XXI?